شنبه 30 تیر 1397 | 06:42:59

تخفیف هفتگی سایت

هر هفته یک فیلم با  تخفیف ویژه در سایت قرار میگیرد

فیلم این هفته :

فیلم “دانستن” با 50% تخفیف به قیمت 1000 تومان

 
هر جمعه فیلم تغییر میکند و به قیمت سابق برمیگردد

 

آخرین مطالب اضافه شده